Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 263 15 278 278
27/01 kl 01 300 8 308 308
27/01 kl 02 307 4 311 306
27/01 kl 03 277 13 290 281
27/01 kl 04 223 17 240 234
27/01 kl 05 166 20 186 187
27/01 kl 06 122 25 147 151
27/01 kl 07 97 27 124 -
27/01 kl 08 93 37 130 -
27/01 kl 09 115 37 152 -
27/01 kl 10 164 42 206 -
27/01 kl 11 225 44 269 -
27/01 kl 12 283 46 329 -
27/01 kl 13 323 57 380 -
27/01 kl 14 335 75 410 -
27/01 kl 15 310 94 404 -
27/01 kl 16 257 92 349 -
27/01 kl 17 193 81 274 -
27/01 kl 18 136 69 205 -
27/01 kl 19 97 64 161 -
27/01 kl 20 78 65 143 -
27/01 kl 21 86 63 149 -
27/01 kl 22 122 55 177 -
27/01 kl 23 176 53 229 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 410 363 379 320
Laveste vannstand 88 124 103 99 95
Avvik gult nivå -78 0 -47 -31 -90
Avvik orange nivå -105 -27 -74 -58 -117
Avvik rødt nivå -121 -43 -90 -74 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm