Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 268 278 278 278
27/01 kl 01 305 316 308 308
27/01 kl 02 317 327 311 306
27/01 kl 03 292 301 290 281
27/01 kl 04 240 247 240 234
27/01 kl 05 181 192 186 187
27/01 kl 06 141 152 147 151
27/01 kl 07 118 130 124 -
27/01 kl 08 122 132 130 -
27/01 kl 09 144 156 152 -
27/01 kl 10 197 212 206 -
27/01 kl 11 264 281 269 -
27/01 kl 12 328 347 329 -
27/01 kl 13 373 393 380 -
27/01 kl 14 388 405 410 -
27/01 kl 15 366 385 404 -
27/01 kl 16 312 337 349 -
27/01 kl 17 252 279 274 -
27/01 kl 18 195 221 205 -
27/01 kl 19 151 177 161 -
27/01 kl 20 129 155 143 -
27/01 kl 21 134 157 149 -
27/01 kl 22 171 192 177 -
27/01 kl 23 218 240 229 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 405 381 436 347
Laveste vannstand 87 118 103 96 76
Avvik gult nivå -78 -5 -29 26 -63
Avvik orange nivå -105 -32 -56 -1 -90
Avvik rødt nivå -121 -48 -72 -17 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm