Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 234 48 282 -
28/01 kl 01 282 44 326 -
28/01 kl 02 308 42 350 -
28/01 kl 03 298 33 331 -
28/01 kl 04 255 28 283 -
28/01 kl 05 195 22 217 -
28/01 kl 06 141 18 159 -
28/01 kl 07 105 13 118 -
28/01 kl 08 91 12 103 -
28/01 kl 09 100 12 112 -
28/01 kl 10 136 13 149 -
28/01 kl 11 192 15 207 -
28/01 kl 12 253 13 266 -
28/01 kl 13 303 21 324 -
28/01 kl 14 331 24 355 -
28/01 kl 15 326 37 363 -
28/01 kl 16 286 41 327 -
28/01 kl 17 225 44 269 -
28/01 kl 18 163 49 212 -
28/01 kl 19 114 51 165 -
28/01 kl 20 85 57 142 -
28/01 kl 21 80 56 136 -
28/01 kl 22 101 62 163 -
28/01 kl 23 146 65 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 410 363 379 320
Laveste vannstand 88 124 103 99 95
Avvik gult nivå -78 0 -47 -31 -90
Avvik orange nivå -105 -27 -74 -58 -117
Avvik rødt nivå -121 -43 -90 -74 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm