Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 269 289 282 -
28/01 kl 01 315 333 326 -
28/01 kl 02 342 358 350 -
28/01 kl 03 330 346 331 -
28/01 kl 04 278 296 283 -
28/01 kl 05 209 227 217 -
28/01 kl 06 151 168 159 -
28/01 kl 07 114 133 118 -
28/01 kl 08 103 123 103 -
28/01 kl 09 107 127 112 -
28/01 kl 10 144 165 149 -
28/01 kl 11 200 230 207 -
28/01 kl 12 260 296 266 -
28/01 kl 13 311 348 324 -
28/01 kl 14 338 374 355 -
28/01 kl 15 342 381 363 -
28/01 kl 16 304 343 327 -
28/01 kl 17 244 281 269 -
28/01 kl 18 187 221 212 -
28/01 kl 19 138 172 165 -
28/01 kl 20 113 152 142 -
28/01 kl 21 108 148 136 -
28/01 kl 22 131 177 163 -
28/01 kl 23 179 230 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 405 381 436 347
Laveste vannstand 87 118 103 96 76
Avvik gult nivå -78 -5 -29 26 -63
Avvik orange nivå -105 -32 -56 -1 -90
Avvik rødt nivå -121 -48 -72 -17 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm