Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 202 72 274 -
29/01 kl 01 256 77 333 -
29/01 kl 02 294 76 370 -
29/01 kl 03 305 74 379 -
29/01 kl 04 280 65 345 -
29/01 kl 05 227 66 293 -
29/01 kl 06 167 67 234 -
29/01 kl 07 122 67 189 -
29/01 kl 08 98 58 156 -
29/01 kl 09 96 47 143 -
29/01 kl 10 117 41 158 -
29/01 kl 11 162 42 204 -
29/01 kl 12 221 50 271 -
29/01 kl 13 276 54 330 -
29/01 kl 14 315 53 368 -
29/01 kl 15 327 45 372 -
29/01 kl 16 306 44 350 -
29/01 kl 17 255 43 298 -
29/01 kl 18 193 42 235 -
29/01 kl 19 137 35 172 -
29/01 kl 20 99 24 123 -
29/01 kl 21 83 16 99 -
29/01 kl 22 90 18 108 -
29/01 kl 23 122 22 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 410 363 379 320
Laveste vannstand 88 124 103 99 95
Avvik gult nivå -78 0 -47 -31 -90
Avvik orange nivå -105 -27 -74 -58 -117
Avvik rødt nivå -121 -43 -90 -74 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm