Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 240 292 274 -
29/01 kl 01 297 344 333 -
29/01 kl 02 331 379 370 -
29/01 kl 03 340 385 379 -
29/01 kl 04 321 361 345 -
29/01 kl 05 278 314 293 -
29/01 kl 06 215 255 234 -
29/01 kl 07 167 207 189 -
29/01 kl 08 141 178 156 -
29/01 kl 09 140 189 143 -
29/01 kl 10 164 225 158 -
29/01 kl 11 206 272 204 -
29/01 kl 12 264 325 271 -
29/01 kl 13 315 377 330 -
29/01 kl 14 355 422 368 -
29/01 kl 15 368 436 372 -
29/01 kl 16 340 406 350 -
29/01 kl 17 280 340 298 -
29/01 kl 18 212 267 235 -
29/01 kl 19 153 205 172 -
29/01 kl 20 115 173 123 -
29/01 kl 21 96 152 99 -
29/01 kl 22 97 148 108 -
29/01 kl 23 126 163 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 405 381 436 347
Laveste vannstand 87 118 103 96 76
Avvik gult nivå -78 -5 -29 26 -63
Avvik orange nivå -105 -32 -56 -1 -90
Avvik rødt nivå -121 -48 -72 -17 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm