Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 173 13 186 -
30/01 kl 01 227 6 233 -
30/01 kl 02 272 -4 268 -
30/01 kl 03 298 -5 293 -
30/01 kl 04 292 -2 290 -
30/01 kl 05 254 -2 252 -
30/01 kl 06 197 -3 194 -
30/01 kl 07 145 -8 137 -
30/01 kl 08 112 -6 106 -
30/01 kl 09 100 -5 95 -
30/01 kl 10 109 -1 108 -
30/01 kl 11 140 0 140 -
30/01 kl 12 190 -3 187 -
30/01 kl 13 246 -5 241 -
30/01 kl 14 291 0 291 -
30/01 kl 15 316 4 320 -
30/01 kl 16 313 1 314 -
30/01 kl 17 278 0 278 -
30/01 kl 18 222 -3 219 -
30/01 kl 19 165 1 166 -
30/01 kl 20 120 2 122 -
30/01 kl 21 94 5 99 -
30/01 kl 22 89 7 96 -
30/01 kl 23 108 6 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 410 363 379 320
Laveste vannstand 88 124 103 99 95
Avvik gult nivå -78 0 -47 -31 -90
Avvik orange nivå -105 -27 -74 -58 -117
Avvik rødt nivå -121 -43 -90 -74 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm