Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 173 205 186 -
30/01 kl 01 227 258 233 -
30/01 kl 02 271 307 268 -
30/01 kl 03 297 329 293 -
30/01 kl 04 286 319 290 -
30/01 kl 05 244 282 252 -
30/01 kl 06 188 226 194 -
30/01 kl 07 138 175 137 -
30/01 kl 08 105 144 106 -
30/01 kl 09 92 130 95 -
30/01 kl 10 97 137 108 -
30/01 kl 11 129 168 140 -
30/01 kl 12 183 222 187 -
30/01 kl 13 242 280 241 -
30/01 kl 14 284 322 291 -
30/01 kl 15 306 345 320 -
30/01 kl 16 301 347 314 -
30/01 kl 17 267 319 278 -
30/01 kl 18 215 264 219 -
30/01 kl 19 157 207 166 -
30/01 kl 20 110 161 122 -
30/01 kl 21 78 138 99 -
30/01 kl 22 76 142 96 -
30/01 kl 23 100 163 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 405 381 436 347
Laveste vannstand 87 118 103 96 76
Avvik gult nivå -78 -5 -29 26 -63
Avvik orange nivå -105 -32 -56 -1 -90
Avvik rødt nivå -121 -48 -72 -17 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm