Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 192 186 180 176
30/01 kl 01 242 233 227 229
30/01 kl 02 293 268 263 268
30/01 kl 03 318 293 293 292
30/01 kl 04 306 290 289 285
30/01 kl 05 266 252 247 246
30/01 kl 06 216 194 189 191
30/01 kl 07 180 137 133 136
30/01 kl 08 139 106 106 105
30/01 kl 09 126 95 95 90
30/01 kl 10 133 108 105 103
30/01 kl 11 164 140 133 131
30/01 kl 12 215 187 180 181
30/01 kl 13 267 241 237 237
30/01 kl 14 312 291 285 282
30/01 kl 15 340 320 314 309
30/01 kl 16 338 314 308 304
30/01 kl 17 300 278 271 270
30/01 kl 18 240 219 211 213
30/01 kl 19 191 166 157 157
30/01 kl 20 157 122 115 113
30/01 kl 21 134 99 93 89
30/01 kl 22 135 96 88 86
30/01 kl 23 151 114 102 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 332 410 363 379 320
Max fra modell: 26.01 18 331 411 359 381 314
Max fra modell: 26.01 12 331 413 358 387 309
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm