Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 0 32 13 -
30/01 kl 01 0 31 6 -
30/01 kl 02 -1 35 -4 -
30/01 kl 03 -1 31 -5 -
30/01 kl 04 -6 27 -2 -
30/01 kl 05 -10 28 -2 -
30/01 kl 06 -9 29 -3 -
30/01 kl 07 -7 30 -8 -
30/01 kl 08 -7 32 -6 -
30/01 kl 09 -8 30 -5 -
30/01 kl 10 -12 28 -1 -
30/01 kl 11 -11 28 0 -
30/01 kl 12 -7 32 -3 -
30/01 kl 13 -4 34 -5 -
30/01 kl 14 -7 31 0 -
30/01 kl 15 -10 29 4 -
30/01 kl 16 -12 34 1 -
30/01 kl 17 -11 41 0 -
30/01 kl 18 -7 42 -3 -
30/01 kl 19 -8 42 1 -
30/01 kl 20 -10 41 2 -
30/01 kl 21 -16 44 5 -
30/01 kl 22 -13 53 7 -
30/01 kl 23 -8 55 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 20 86 84 110 55
Laveste værets virkning -3 5 7 4 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm