Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 148 -5 143 146
26/01 kl 14 160 -2 158 158
26/01 kl 15 159 -6 153 156
26/01 kl 16 145 -3 142 143
26/01 kl 17 120 2 122 120
26/01 kl 18 92 0 92 92
26/01 kl 19 67 1 68 69
26/01 kl 20 52 3 55 56
26/01 kl 21 50 2 52 53
26/01 kl 22 61 3 64 65
26/01 kl 23 81 2 83 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 176 182 187 147
Laveste vannstand 52 54 60 66 44
Avvik gult nivå -45 -27 -21 -16 -56
Avvik orange nivå -55 -37 -31 -26 -66
Avvik rødt nivå -65 -47 -41 -36 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm