Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 107 2 109 110
27/01 kl 01 130 1 131 131
27/01 kl 02 144 4 148 146
27/01 kl 03 145 1 146 147
27/01 kl 04 134 7 141 137
27/01 kl 05 112 3 115 114
27/01 kl 06 85 6 91 89
27/01 kl 07 61 6 67 -
27/01 kl 08 45 9 54 -
27/01 kl 09 44 10 54 -
27/01 kl 10 57 11 68 -
27/01 kl 11 80 11 91 -
27/01 kl 12 110 9 119 -
27/01 kl 13 137 12 149 -
27/01 kl 14 157 15 172 -
27/01 kl 15 163 13 176 -
27/01 kl 16 155 16 171 -
27/01 kl 17 135 15 150 -
27/01 kl 18 107 17 124 -
27/01 kl 19 79 16 95 -
27/01 kl 20 57 16 73 -
27/01 kl 21 48 13 61 -
27/01 kl 22 52 16 68 -
27/01 kl 23 68 16 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 176 182 187 147
Laveste vannstand 52 54 60 66 44
Avvik gult nivå -45 -27 -21 -16 -56
Avvik orange nivå -55 -37 -31 -26 -66
Avvik rødt nivå -65 -47 -41 -36 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm