Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 92 14 106 -
28/01 kl 01 117 19 136 -
28/01 kl 02 137 18 155 -
28/01 kl 03 146 17 163 -
28/01 kl 04 141 19 160 -
28/01 kl 05 124 17 141 -
28/01 kl 06 99 19 118 -
28/01 kl 07 72 18 90 -
28/01 kl 08 51 16 67 -
28/01 kl 09 42 18 60 -
28/01 kl 10 47 16 63 -
28/01 kl 11 66 19 85 -
28/01 kl 12 94 17 111 -
28/01 kl 13 123 18 141 -
28/01 kl 14 148 19 167 -
28/01 kl 15 161 19 180 -
28/01 kl 16 161 21 182 -
28/01 kl 17 146 21 167 -
28/01 kl 18 121 19 140 -
28/01 kl 19 92 22 114 -
28/01 kl 20 67 20 87 -
28/01 kl 21 51 20 71 -
28/01 kl 22 48 20 68 -
28/01 kl 23 58 21 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 176 182 187 147
Laveste vannstand 52 54 60 66 44
Avvik gult nivå -45 -27 -21 -16 -56
Avvik orange nivå -55 -37 -31 -26 -66
Avvik rødt nivå -65 -47 -41 -36 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm