Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 78 20 98 -
29/01 kl 01 104 20 124 -
29/01 kl 02 127 22 149 -
29/01 kl 03 141 22 163 -
29/01 kl 04 144 23 167 -
29/01 kl 05 133 24 157 -
29/01 kl 06 112 24 136 -
29/01 kl 07 85 26 111 -
29/01 kl 08 61 23 84 -
29/01 kl 09 45 22 67 -
29/01 kl 10 43 24 67 -
29/01 kl 11 56 25 81 -
29/01 kl 12 79 27 106 -
29/01 kl 13 108 27 135 -
29/01 kl 14 135 26 161 -
29/01 kl 15 154 27 181 -
29/01 kl 16 161 26 187 -
29/01 kl 17 153 27 180 -
29/01 kl 18 133 22 155 -
29/01 kl 19 106 24 130 -
29/01 kl 20 79 25 104 -
29/01 kl 21 58 20 78 -
29/01 kl 22 49 19 68 -
29/01 kl 23 52 14 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 176 182 187 147
Laveste vannstand 52 54 60 66 44
Avvik gult nivå -45 -27 -21 -16 -56
Avvik orange nivå -55 -37 -31 -26 -66
Avvik rødt nivå -65 -47 -41 -36 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm