Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 67 12 79 -
30/01 kl 01 90 10 100 -
30/01 kl 02 114 10 124 -
30/01 kl 03 133 6 139 -
30/01 kl 04 141 6 147 -
30/01 kl 05 137 5 142 -
30/01 kl 06 122 2 124 -
30/01 kl 07 98 4 102 -
30/01 kl 08 73 0 73 -
30/01 kl 09 54 -2 52 -
30/01 kl 10 45 -1 44 -
30/01 kl 11 50 -4 46 -
30/01 kl 12 68 -4 64 -
30/01 kl 13 93 -7 86 -
30/01 kl 14 121 -9 112 -
30/01 kl 15 143 -7 136 -
30/01 kl 16 156 -10 146 -
30/01 kl 17 155 -9 146 -
30/01 kl 18 142 -7 135 -
30/01 kl 19 119 -7 112 -
30/01 kl 20 92 -5 87 -
30/01 kl 21 69 -5 64 -
30/01 kl 22 54 -4 50 -
30/01 kl 23 51 2 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 176 182 187 147
Laveste vannstand 52 54 60 66 44
Avvik gult nivå -45 -27 -21 -16 -56
Avvik orange nivå -55 -37 -31 -26 -66
Avvik rødt nivå -65 -47 -41 -36 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm