Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 -5 25 20 11
26/01 kl 14 1 10 11 8
26/01 kl 15 5 0 5 1
26/01 kl 16 8 1 9 -3
26/01 kl 17 11 2 13 7
26/01 kl 18 15 7 22 17
26/01 kl 19 16 7 23 26
26/01 kl 20 10 29 39 33
26/01 kl 21 2 50 52 36
26/01 kl 22 -4 47 43 31
26/01 kl 23 -8 45 37 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 89 19 33 8
Laveste vannstand 5 4 -9 3 -27
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm