Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 20 20 20 11
26/01 kl 14 10 11 11 8
26/01 kl 15 -3 6 5 1
26/01 kl 16 8 13 9 -3
26/01 kl 17 9 20 13 7
26/01 kl 18 6 16 22 17
26/01 kl 19 14 24 23 26
26/01 kl 20 43 55 39 33
26/01 kl 21 51 62 52 36
26/01 kl 22 38 49 43 31
26/01 kl 23 43 56 37 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 93 30 49 34
Laveste vannstand -3 2 -12 -10 -51
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm