Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 9 - - 17
26/01 kl 13 11 20 21 23
26/01 kl 14 8 11 12 13
26/01 kl 15 1 5 6 7
26/01 kl 16 -3 9 10 11
26/01 kl 17 7 13 14 15
26/01 kl 18 17 22 23 24
26/01 kl 19 26 23 24 25
26/01 kl 20 33 39 40 41
26/01 kl 21 36 52 53 54
26/01 kl 22 31 43 44 45
26/01 kl 23 27 37 38 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 52 89 19 33 8
Max fra modell: 26.01 18 53 89 17 43 15
Max fra modell: 26.01 12 54 89 26 33 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm