Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 25 25 25 16
26/01 kl 14 9 10 10 7
26/01 kl 15 -8 1 0 -4
26/01 kl 16 0 5 1 -11
26/01 kl 17 -2 9 2 -4
26/01 kl 18 -9 1 7 2
26/01 kl 19 -2 8 7 10
26/01 kl 20 33 45 29 23
26/01 kl 21 49 60 50 34
26/01 kl 22 42 53 47 35
26/01 kl 23 51 64 45 35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 85 22 45 30
Laveste værets virkning -9 -3 -11 -2 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm