Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -8 64 56 29
27/01 kl 01 -3 64 61 39
27/01 kl 02 4 50 54 54
27/01 kl 03 9 42 51 62
27/01 kl 04 10 56 66 60
27/01 kl 05 11 58 69 56
27/01 kl 06 13 54 67 58
27/01 kl 07 13 62 75 -
27/01 kl 08 8 81 89 -
27/01 kl 09 0 62 62 -
27/01 kl 10 -6 38 32 -
27/01 kl 11 -10 48 38 -
27/01 kl 12 -10 55 45 -
27/01 kl 13 -8 35 27 -
27/01 kl 14 -2 22 20 -
27/01 kl 15 4 28 32 -
27/01 kl 16 6 34 40 -
27/01 kl 17 8 17 25 -
27/01 kl 18 11 10 21 -
27/01 kl 19 14 24 38 -
27/01 kl 20 12 17 29 -
27/01 kl 21 5 3 8 -
27/01 kl 22 -2 6 4 -
27/01 kl 23 -7 13 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 89 19 33 8
Laveste vannstand 5 4 -9 3 -27
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm