Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 55 68 56 29
27/01 kl 01 50 63 61 39
27/01 kl 02 43 58 54 54
27/01 kl 03 39 55 51 62
27/01 kl 04 47 60 66 60
27/01 kl 05 54 70 69 56
27/01 kl 06 61 76 67 58
27/01 kl 07 74 87 75 -
27/01 kl 08 80 93 89 -
27/01 kl 09 59 75 62 -
27/01 kl 10 37 48 32 -
27/01 kl 11 38 49 38 -
27/01 kl 12 33 45 45 -
27/01 kl 13 20 35 27 -
27/01 kl 14 23 34 20 -
27/01 kl 15 32 42 32 -
27/01 kl 16 31 45 40 -
27/01 kl 17 17 34 25 -
27/01 kl 18 14 27 21 -
27/01 kl 19 35 46 38 -
27/01 kl 20 23 38 29 -
27/01 kl 21 2 18 8 -
27/01 kl 22 4 16 4 -
27/01 kl 23 4 15 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 93 30 49 34
Laveste vannstand -3 2 -12 -10 -51
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm