Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 29 56 57 58
27/01 kl 01 39 61 62 64
27/01 kl 02 54 54 55 57
27/01 kl 03 62 51 52 52
27/01 kl 04 60 66 69 69
27/01 kl 05 56 69 71 77
27/01 kl 06 58 67 67 70
27/01 kl 07 56 75 75 72
27/01 kl 08 47 89 89 89
27/01 kl 09 37 62 62 66
27/01 kl 10 32 32 34 32
27/01 kl 11 28 38 40 34
27/01 kl 12 24 45 47 48
27/01 kl 13 23 27 27 35
27/01 kl 14 27 20 22 23
27/01 kl 15 29 32 35 34
27/01 kl 16 29 40 42 47
27/01 kl 17 29 25 26 32
27/01 kl 18 30 21 22 20
27/01 kl 19 32 38 38 40
27/01 kl 20 29 29 31 40
27/01 kl 21 22 8 9 13
27/01 kl 22 15 4 7 2
27/01 kl 23 10 6 7 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 52 89 19 33 8
Max fra modell: 26.01 18 53 89 17 43 15
Max fra modell: 26.01 12 54 89 26 33 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm