Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 63 76 64 37
27/01 kl 01 53 66 64 42
27/01 kl 02 39 54 50 50
27/01 kl 03 30 46 42 53
27/01 kl 04 37 50 56 50
27/01 kl 05 43 59 58 45
27/01 kl 06 48 63 54 45
27/01 kl 07 61 74 62 -
27/01 kl 08 72 85 81 -
27/01 kl 09 59 75 62 -
27/01 kl 10 43 54 38 -
27/01 kl 11 48 59 48 -
27/01 kl 12 43 55 55 -
27/01 kl 13 28 43 35 -
27/01 kl 14 25 36 22 -
27/01 kl 15 28 38 28 -
27/01 kl 16 25 39 34 -
27/01 kl 17 9 26 17 -
27/01 kl 18 3 16 10 -
27/01 kl 19 21 32 24 -
27/01 kl 20 11 26 17 -
27/01 kl 21 -3 13 3 -
27/01 kl 22 6 18 6 -
27/01 kl 23 11 22 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 85 22 45 30
Laveste værets virkning -9 -3 -11 -2 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm