Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -9 5 -4 -
28/01 kl 01 -8 -1 -9 -
28/01 kl 02 -2 8 6 -
28/01 kl 03 6 13 19 -
28/01 kl 04 10 6 16 -
28/01 kl 05 10 -2 8 -
28/01 kl 06 11 -1 10 -
28/01 kl 07 13 1 14 -
28/01 kl 08 11 -4 7 -
28/01 kl 09 4 5 9 -
28/01 kl 10 -3 8 5 -
28/01 kl 11 -8 3 -5 -
28/01 kl 12 -10 7 -3 -
28/01 kl 13 -10 8 -2 -
28/01 kl 14 -6 4 -2 -
28/01 kl 15 0 7 7 -
28/01 kl 16 4 6 10 -
28/01 kl 17 6 4 10 -
28/01 kl 18 7 1 8 -
28/01 kl 19 11 -7 4 -
28/01 kl 20 12 -3 9 -
28/01 kl 21 8 0 8 -
28/01 kl 22 1 -4 -3 -
28/01 kl 23 -5 1 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 89 19 33 8
Laveste vannstand 5 4 -9 3 -27
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm