Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -9 12 3 -
29/01 kl 01 -10 15 5 -
29/01 kl 02 -8 12 4 -
29/01 kl 03 0 7 7 -
29/01 kl 04 7 12 19 -
29/01 kl 05 9 14 23 -
29/01 kl 06 10 8 18 -
29/01 kl 07 12 7 19 -
29/01 kl 08 13 15 28 -
29/01 kl 09 9 16 25 -
29/01 kl 10 2 15 17 -
29/01 kl 11 -5 18 13 -
29/01 kl 12 -8 20 12 -
29/01 kl 13 -10 19 9 -
29/01 kl 14 -10 17 7 -
29/01 kl 15 -5 16 11 -
29/01 kl 16 1 18 19 -
29/01 kl 17 4 17 21 -
29/01 kl 18 5 19 24 -
29/01 kl 19 8 21 29 -
29/01 kl 20 11 18 29 -
29/01 kl 21 11 22 33 -
29/01 kl 22 6 20 26 -
29/01 kl 23 -1 16 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 89 19 33 8
Laveste vannstand 5 4 -9 3 -27
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm