Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 15 8 -
30/01 kl 01 -11 12 1 -
30/01 kl 02 -11 6 -5 -
30/01 kl 03 -7 4 -3 -
30/01 kl 04 1 -2 -1 -
30/01 kl 05 6 -3 3 -
30/01 kl 06 8 -2 6 -
30/01 kl 07 10 -6 4 -
30/01 kl 08 13 -10 3 -
30/01 kl 09 13 -15 -2 -
30/01 kl 10 8 -19 -11 -
30/01 kl 11 1 -17 -16 -
30/01 kl 12 -5 -17 -22 -
30/01 kl 13 -9 -18 -27 -
30/01 kl 14 -11 -14 -25 -
30/01 kl 15 -9 -15 -24 -
30/01 kl 16 -4 -17 -21 -
30/01 kl 17 0 -15 -15 -
30/01 kl 18 2 -16 -14 -
30/01 kl 19 4 -16 -12 -
30/01 kl 20 8 -13 -5 -
30/01 kl 21 11 -11 0 -
30/01 kl 22 9 -10 -1 -
30/01 kl 23 4 -8 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 89 19 33 8
Laveste vannstand 5 4 -9 3 -27
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm