Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -5 14 8 -
30/01 kl 01 -11 7 1 -
30/01 kl 02 -12 4 -5 -
30/01 kl 03 -13 6 -3 -
30/01 kl 04 -10 13 -1 -
30/01 kl 05 -13 11 3 -
30/01 kl 06 -14 8 6 -
30/01 kl 07 -16 13 4 -
30/01 kl 08 -20 15 3 -
30/01 kl 09 -23 9 -2 -
30/01 kl 10 -30 3 -11 -
30/01 kl 11 -39 -3 -16 -
30/01 kl 12 -44 -10 -22 -
30/01 kl 13 -49 -14 -27 -
30/01 kl 14 -51 -17 -25 -
30/01 kl 15 -50 -12 -24 -
30/01 kl 16 -44 -7 -21 -
30/01 kl 17 -41 -5 -15 -
30/01 kl 18 -39 4 -14 -
30/01 kl 19 -38 14 -12 -
30/01 kl 20 -32 22 -5 -
30/01 kl 21 -26 28 0 -
30/01 kl 22 -28 33 -1 -
30/01 kl 23 -30 34 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 93 30 49 34
Laveste vannstand -3 2 -12 -10 -51
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm