Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 14 8 15 10
30/01 kl 01 3 1 3 6
30/01 kl 02 -3 -5 -5 2
30/01 kl 03 -2 -3 -1 2
30/01 kl 04 -1 -1 7 7
30/01 kl 05 -3 3 5 8
30/01 kl 06 -4 6 5 6
30/01 kl 07 -2 4 9 3
30/01 kl 08 3 3 7 6
30/01 kl 09 5 -2 -3 6
30/01 kl 10 0 -11 -10 -4
30/01 kl 11 -9 -16 -17 -14
30/01 kl 12 -18 -22 -24 -16
30/01 kl 13 -22 -27 -27 -18
30/01 kl 14 -25 -25 -25 -21
30/01 kl 15 -27 -24 -21 -22
30/01 kl 16 -25 -21 -18 -15
30/01 kl 17 -22 -15 -17 -9
30/01 kl 18 -21 -14 -14 -10
30/01 kl 19 -18 -12 -11 -11
30/01 kl 20 -9 -5 -5 0
30/01 kl 21 0 0 0 6
30/01 kl 22 2 -1 0 3
30/01 kl 23 -4 -4 0 -5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 52 89 19 33 8
Max fra modell: 26.01 18 53 89 17 43 15
Max fra modell: 26.01 12 54 89 26 33 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm