Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 2 21 15 -
30/01 kl 01 0 18 12 -
30/01 kl 02 -1 15 6 -
30/01 kl 03 -6 13 4 -
30/01 kl 04 -11 12 -2 -
30/01 kl 05 -19 5 -3 -
30/01 kl 06 -22 0 -2 -
30/01 kl 07 -26 3 -6 -
30/01 kl 08 -33 2 -10 -
30/01 kl 09 -36 -4 -15 -
30/01 kl 10 -38 -5 -19 -
30/01 kl 11 -40 -4 -17 -
30/01 kl 12 -39 -5 -17 -
30/01 kl 13 -40 -5 -18 -
30/01 kl 14 -40 -6 -14 -
30/01 kl 15 -41 -3 -15 -
30/01 kl 16 -40 -3 -17 -
30/01 kl 17 -41 -5 -15 -
30/01 kl 18 -41 2 -16 -
30/01 kl 19 -42 10 -16 -
30/01 kl 20 -40 14 -13 -
30/01 kl 21 -37 17 -11 -
30/01 kl 22 -37 24 -10 -
30/01 kl 23 -34 30 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 85 22 45 30
Laveste værets virkning -9 -3 -11 -2 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm