Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 66 25 91 82
26/01 kl 14 72 10 82 79
26/01 kl 15 76 0 76 72
26/01 kl 16 79 1 80 68
26/01 kl 17 82 2 84 78
26/01 kl 18 86 7 93 88
26/01 kl 19 87 7 94 97
26/01 kl 20 81 29 110 104
26/01 kl 21 73 50 123 107
26/01 kl 22 67 47 114 102
26/01 kl 23 63 45 108 98

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 160 90 104 79
Laveste vannstand 76 75 62 74 44
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm