Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 91 91 91 82
26/01 kl 14 81 82 82 79
26/01 kl 15 68 77 76 72
26/01 kl 16 79 84 80 68
26/01 kl 17 80 91 84 78
26/01 kl 18 77 87 93 88
26/01 kl 19 85 95 94 97
26/01 kl 20 114 126 110 104
26/01 kl 21 122 133 123 107
26/01 kl 22 109 120 114 102
26/01 kl 23 114 127 108 98

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 164 101 120 105
Laveste vannstand 68 73 59 61 20
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm