Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
26/01 kl 13 0% 0% 0% 91
26/01 kl 14 0% 0% 0% 82
26/01 kl 15 0% 0% 0% 77
26/01 kl 16 0% 0% 0% 84
26/01 kl 17 0% 0% 0% 91
26/01 kl 18 0% 0% 0% 87
26/01 kl 19 0% 0% 0% 95
26/01 kl 20 0% 0% 0% 126
26/01 kl 21 0% 0% 0% 133
26/01 kl 22 0% 0% 0% 120
26/01 kl 23 0% 0% 0% 127

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm