Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 80 - - 88
26/01 kl 13 82 91 92 94
26/01 kl 14 79 82 83 84
26/01 kl 15 72 76 77 78
26/01 kl 16 68 80 81 82
26/01 kl 17 78 84 85 86
26/01 kl 18 88 93 94 95
26/01 kl 19 97 94 95 96
26/01 kl 20 104 110 111 112
26/01 kl 21 107 123 124 125
26/01 kl 22 102 114 115 116
26/01 kl 23 98 108 109 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 160 90 104 79
Max fra modell: 26.01 18 124 160 88 114 86
Max fra modell: 26.01 12 125 160 97 104 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm