Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 63 64 127 100
27/01 kl 01 68 64 132 110
27/01 kl 02 75 50 125 125
27/01 kl 03 80 42 122 133
27/01 kl 04 81 56 137 131
27/01 kl 05 82 58 140 127
27/01 kl 06 84 54 138 129
27/01 kl 07 84 62 146 -
27/01 kl 08 79 81 160 -
27/01 kl 09 71 62 133 -
27/01 kl 10 65 38 103 -
27/01 kl 11 61 48 109 -
27/01 kl 12 61 55 116 -
27/01 kl 13 63 35 98 -
27/01 kl 14 69 22 91 -
27/01 kl 15 75 28 103 -
27/01 kl 16 77 34 111 -
27/01 kl 17 79 17 96 -
27/01 kl 18 82 10 92 -
27/01 kl 19 85 24 109 -
27/01 kl 20 83 17 100 -
27/01 kl 21 76 3 79 -
27/01 kl 22 69 6 75 -
27/01 kl 23 64 13 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 160 90 104 79
Laveste vannstand 76 75 62 74 44
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm