Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 126 139 127 100
27/01 kl 01 121 134 132 110
27/01 kl 02 114 129 125 125
27/01 kl 03 110 126 122 133
27/01 kl 04 118 131 137 131
27/01 kl 05 125 141 140 127
27/01 kl 06 132 147 138 129
27/01 kl 07 145 158 146 -
27/01 kl 08 151 164 160 -
27/01 kl 09 130 146 133 -
27/01 kl 10 108 119 103 -
27/01 kl 11 109 120 109 -
27/01 kl 12 104 116 116 -
27/01 kl 13 91 106 98 -
27/01 kl 14 94 105 91 -
27/01 kl 15 103 113 103 -
27/01 kl 16 102 116 111 -
27/01 kl 17 88 105 96 -
27/01 kl 18 85 98 92 -
27/01 kl 19 106 117 109 -
27/01 kl 20 94 109 100 -
27/01 kl 21 73 89 79 -
27/01 kl 22 75 87 75 -
27/01 kl 23 75 86 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 164 101 120 105
Laveste vannstand 68 73 59 61 20
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm