Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 100 127 128 129
27/01 kl 01 110 132 133 135
27/01 kl 02 125 125 126 128
27/01 kl 03 133 122 123 123
27/01 kl 04 131 137 140 140
27/01 kl 05 127 140 142 148
27/01 kl 06 129 138 138 141
27/01 kl 07 127 146 146 143
27/01 kl 08 118 160 160 160
27/01 kl 09 108 133 133 137
27/01 kl 10 103 103 105 103
27/01 kl 11 99 109 111 105
27/01 kl 12 95 116 118 119
27/01 kl 13 94 98 98 106
27/01 kl 14 98 91 93 94
27/01 kl 15 100 103 106 105
27/01 kl 16 100 111 113 118
27/01 kl 17 100 96 97 103
27/01 kl 18 101 92 93 91
27/01 kl 19 103 109 109 111
27/01 kl 20 100 100 102 111
27/01 kl 21 93 79 80 84
27/01 kl 22 86 75 78 73
27/01 kl 23 81 77 78 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 160 90 104 79
Max fra modell: 26.01 18 124 160 88 114 86
Max fra modell: 26.01 12 125 160 97 104 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm