Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 62 5 67 -
28/01 kl 01 63 -1 62 -
28/01 kl 02 69 8 77 -
28/01 kl 03 77 13 90 -
28/01 kl 04 81 6 87 -
28/01 kl 05 81 -2 79 -
28/01 kl 06 82 -1 81 -
28/01 kl 07 84 1 85 -
28/01 kl 08 82 -4 78 -
28/01 kl 09 75 5 80 -
28/01 kl 10 68 8 76 -
28/01 kl 11 63 3 66 -
28/01 kl 12 61 7 68 -
28/01 kl 13 61 8 69 -
28/01 kl 14 65 4 69 -
28/01 kl 15 71 7 78 -
28/01 kl 16 75 6 81 -
28/01 kl 17 77 4 81 -
28/01 kl 18 78 1 79 -
28/01 kl 19 82 -7 75 -
28/01 kl 20 83 -3 80 -
28/01 kl 21 79 0 79 -
28/01 kl 22 72 -4 68 -
28/01 kl 23 66 1 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 160 90 104 79
Laveste vannstand 76 75 62 74 44
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm