Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 62 76 67 -
28/01 kl 01 60 73 62 -
28/01 kl 02 74 84 77 -
28/01 kl 03 85 97 90 -
28/01 kl 04 82 94 87 -
28/01 kl 05 72 84 79 -
28/01 kl 06 84 93 81 -
28/01 kl 07 84 97 85 -
28/01 kl 08 71 83 78 -
28/01 kl 09 73 84 80 -
28/01 kl 10 73 82 76 -
28/01 kl 11 63 72 66 -
28/01 kl 12 59 71 68 -
28/01 kl 13 60 69 69 -
28/01 kl 14 71 79 69 -
28/01 kl 15 71 83 78 -
28/01 kl 16 68 78 81 -
28/01 kl 17 83 91 81 -
28/01 kl 18 82 89 79 -
28/01 kl 19 73 84 75 -
28/01 kl 20 81 92 80 -
28/01 kl 21 86 101 79 -
28/01 kl 22 78 91 68 -
28/01 kl 23 65 85 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 164 101 120 105
Laveste vannstand 68 73 59 61 20
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm