Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 76 67 68 78
28/01 kl 01 75 62 64 67
28/01 kl 02 79 77 78 78
28/01 kl 03 84 90 88 97
28/01 kl 04 86 87 88 97
28/01 kl 05 82 79 78 80
28/01 kl 06 81 81 79 85
28/01 kl 07 86 85 85 96
28/01 kl 08 88 78 79 84
28/01 kl 09 84 80 79 76
28/01 kl 10 77 76 76 74
28/01 kl 11 70 66 66 72
28/01 kl 12 66 68 67 71
28/01 kl 13 65 69 68 69
28/01 kl 14 66 69 75 74
28/01 kl 15 71 78 82 88
28/01 kl 16 75 81 81 84
28/01 kl 17 76 81 85 81
28/01 kl 18 77 79 83 82
28/01 kl 19 82 75 75 83
28/01 kl 20 85 80 81 85
28/01 kl 21 82 79 83 81
28/01 kl 22 77 68 73 75
28/01 kl 23 75 67 68 76

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 160 90 104 79
Max fra modell: 26.01 18 124 160 88 114 86
Max fra modell: 26.01 12 125 160 97 104 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm