Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 0 14 5 -
28/01 kl 01 -3 10 -1 -
28/01 kl 02 5 15 8 -
28/01 kl 03 8 20 13 -
28/01 kl 04 1 13 6 -
28/01 kl 05 -9 3 -2 -
28/01 kl 06 2 11 -1 -
28/01 kl 07 0 13 1 -
28/01 kl 08 -11 1 -4 -
28/01 kl 09 -2 9 5 -
28/01 kl 10 5 14 8 -
28/01 kl 11 0 9 3 -
28/01 kl 12 -2 10 7 -
28/01 kl 13 -1 8 8 -
28/01 kl 14 6 14 4 -
28/01 kl 15 0 12 7 -
28/01 kl 16 -7 3 6 -
28/01 kl 17 6 14 4 -
28/01 kl 18 4 11 1 -
28/01 kl 19 -9 2 -7 -
28/01 kl 20 -2 9 -3 -
28/01 kl 21 7 22 0 -
28/01 kl 22 6 19 -4 -
28/01 kl 23 -1 19 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 85 22 45 30
Laveste værets virkning -9 -3 -11 -2 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm