Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 12 74 -
29/01 kl 01 61 15 76 -
29/01 kl 02 63 12 75 -
29/01 kl 03 71 7 78 -
29/01 kl 04 78 12 90 -
29/01 kl 05 80 14 94 -
29/01 kl 06 81 8 89 -
29/01 kl 07 83 7 90 -
29/01 kl 08 84 15 99 -
29/01 kl 09 80 16 96 -
29/01 kl 10 73 15 88 -
29/01 kl 11 66 18 84 -
29/01 kl 12 63 20 83 -
29/01 kl 13 61 19 80 -
29/01 kl 14 61 17 78 -
29/01 kl 15 66 16 82 -
29/01 kl 16 72 18 90 -
29/01 kl 17 75 17 92 -
29/01 kl 18 76 19 95 -
29/01 kl 19 79 21 100 -
29/01 kl 20 82 18 100 -
29/01 kl 21 82 22 104 -
29/01 kl 22 77 20 97 -
29/01 kl 23 70 16 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 160 90 104 79
Laveste vannstand 76 75 62 74 44
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm