Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 61 84 74 -
29/01 kl 01 70 95 76 -
29/01 kl 02 71 97 75 -
29/01 kl 03 69 95 78 -
29/01 kl 04 90 110 90 -
29/01 kl 05 101 120 94 -
29/01 kl 06 94 112 89 -
29/01 kl 07 94 114 90 -
29/01 kl 08 100 120 99 -
29/01 kl 09 102 120 96 -
29/01 kl 10 88 110 88 -
29/01 kl 11 76 97 84 -
29/01 kl 12 84 104 83 -
29/01 kl 13 84 106 80 -
29/01 kl 14 77 103 78 -
29/01 kl 15 85 105 82 -
29/01 kl 16 94 114 90 -
29/01 kl 17 93 120 92 -
29/01 kl 18 90 120 95 -
29/01 kl 19 94 117 100 -
29/01 kl 20 98 120 100 -
29/01 kl 21 93 116 104 -
29/01 kl 22 86 104 97 -
29/01 kl 23 76 93 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 164 101 120 105
Laveste vannstand 68 73 59 61 20
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm