Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 74 74 75 78
29/01 kl 01 77 76 79 79
29/01 kl 02 85 75 76 84
29/01 kl 03 91 78 78 90
29/01 kl 04 92 90 93 98
29/01 kl 05 86 94 98 97
29/01 kl 06 84 89 88 93
29/01 kl 07 91 90 92 98
29/01 kl 08 100 99 100 104
29/01 kl 09 103 96 94 99
29/01 kl 10 99 88 88 95
29/01 kl 11 94 84 86 89
29/01 kl 12 90 83 86 89
29/01 kl 13 83 80 83 89
29/01 kl 14 81 78 78 89
29/01 kl 15 85 82 87 90
29/01 kl 16 89 90 99 99
29/01 kl 17 89 92 96 98
29/01 kl 18 86 95 95 99
29/01 kl 19 91 100 106 100
29/01 kl 20 100 100 114 101
29/01 kl 21 105 104 109 103
29/01 kl 22 104 97 99 97
29/01 kl 23 97 86 93 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 160 90 104 79
Max fra modell: 26.01 18 124 160 88 114 86
Max fra modell: 26.01 12 125 160 97 104 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm