Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -1 22 12 -
29/01 kl 01 9 34 15 -
29/01 kl 02 8 34 12 -
29/01 kl 03 -2 24 7 -
29/01 kl 04 12 32 12 -
29/01 kl 05 21 40 14 -
29/01 kl 06 13 31 8 -
29/01 kl 07 11 31 7 -
29/01 kl 08 16 36 15 -
29/01 kl 09 22 40 16 -
29/01 kl 10 15 37 15 -
29/01 kl 11 10 31 18 -
29/01 kl 12 21 41 20 -
29/01 kl 13 23 45 19 -
29/01 kl 14 16 42 17 -
29/01 kl 15 19 39 16 -
29/01 kl 16 22 42 18 -
29/01 kl 17 18 45 17 -
29/01 kl 18 14 44 19 -
29/01 kl 19 15 38 21 -
29/01 kl 20 16 38 18 -
29/01 kl 21 11 34 22 -
29/01 kl 22 9 27 20 -
29/01 kl 23 6 23 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 85 22 45 30
Laveste værets virkning -9 -3 -11 -2 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm