Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 64 15 79 -
30/01 kl 01 60 12 72 -
30/01 kl 02 60 6 66 -
30/01 kl 03 64 4 68 -
30/01 kl 04 72 -2 70 -
30/01 kl 05 77 -3 74 -
30/01 kl 06 79 -2 77 -
30/01 kl 07 81 -6 75 -
30/01 kl 08 84 -10 74 -
30/01 kl 09 84 -15 69 -
30/01 kl 10 79 -19 60 -
30/01 kl 11 72 -17 55 -
30/01 kl 12 66 -17 49 -
30/01 kl 13 62 -18 44 -
30/01 kl 14 60 -14 46 -
30/01 kl 15 62 -15 47 -
30/01 kl 16 67 -17 50 -
30/01 kl 17 71 -15 56 -
30/01 kl 18 73 -16 57 -
30/01 kl 19 75 -16 59 -
30/01 kl 20 79 -13 66 -
30/01 kl 21 82 -11 71 -
30/01 kl 22 80 -10 70 -
30/01 kl 23 75 -8 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 160 90 104 79
Laveste vannstand 76 75 62 74 44
Avvik gult nivå -56 -19 -89 -75 -100
Avvik orange nivå -82 -45 -115 -101 -126
Avvik rødt nivå -92 -55 -125 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm