Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 66 85 79 -
30/01 kl 01 60 78 72 -
30/01 kl 02 59 75 66 -
30/01 kl 03 58 77 68 -
30/01 kl 04 61 84 70 -
30/01 kl 05 58 82 74 -
30/01 kl 06 57 79 77 -
30/01 kl 07 55 84 75 -
30/01 kl 08 51 86 74 -
30/01 kl 09 48 80 69 -
30/01 kl 10 41 74 60 -
30/01 kl 11 32 68 55 -
30/01 kl 12 27 61 49 -
30/01 kl 13 22 57 44 -
30/01 kl 14 20 54 46 -
30/01 kl 15 21 59 47 -
30/01 kl 16 27 64 50 -
30/01 kl 17 30 66 56 -
30/01 kl 18 32 75 57 -
30/01 kl 19 33 85 59 -
30/01 kl 20 39 93 66 -
30/01 kl 21 45 99 71 -
30/01 kl 22 43 104 70 -
30/01 kl 23 41 105 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 164 101 120 105
Laveste vannstand 68 73 59 61 20
Avvik gult nivå -46 -15 -78 -59 -74
Avvik orange nivå -72 -41 -104 -85 -100
Avvik rødt nivå -82 -51 -114 -95 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm