Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 85 79 86 81
30/01 kl 01 74 72 74 77
30/01 kl 02 68 66 66 73
30/01 kl 03 69 68 70 73
30/01 kl 04 70 70 78 78
30/01 kl 05 68 74 76 79
30/01 kl 06 67 77 76 77
30/01 kl 07 69 75 80 74
30/01 kl 08 74 74 78 77
30/01 kl 09 76 69 68 77
30/01 kl 10 71 60 61 67
30/01 kl 11 62 55 54 57
30/01 kl 12 53 49 47 55
30/01 kl 13 49 44 44 53
30/01 kl 14 46 46 46 50
30/01 kl 15 44 47 50 49
30/01 kl 16 46 50 53 56
30/01 kl 17 49 56 54 62
30/01 kl 18 50 57 57 61
30/01 kl 19 53 59 60 60
30/01 kl 20 62 66 66 71
30/01 kl 21 71 71 71 77
30/01 kl 22 73 70 71 74
30/01 kl 23 67 67 71 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 123 160 90 104 79
Max fra modell: 26.01 18 124 160 88 114 86
Max fra modell: 26.01 12 125 160 97 104 81
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm