Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 -6 24 18 11
26/01 kl 14 2 9 11 10
26/01 kl 15 7 -1 6 0
26/01 kl 16 8 0 8 -6
26/01 kl 17 10 1 11 2
26/01 kl 18 16 6 22 19
26/01 kl 19 17 6 23 22
26/01 kl 20 11 27 38 34
26/01 kl 21 2 49 51 38
26/01 kl 22 -4 46 42 31
26/01 kl 23 -8 43 35 24

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 51 90 18 34 7
Laveste vannstand 6 3 -11 2 -28
Avvik gult nivå -60 -21 -93 -77 -104
Avvik orange nivå -91 -52 -124 -108 -135
Avvik rødt nivå -107 -68 -140 -124 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm