Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 18 18 18 11
26/01 kl 14 9 11 11 10
26/01 kl 15 -2 7 6 0
26/01 kl 16 6 11 8 -6
26/01 kl 17 7 18 11 2
26/01 kl 18 6 16 22 19
26/01 kl 19 14 24 23 22
26/01 kl 20 43 54 38 34
26/01 kl 21 49 61 51 38
26/01 kl 22 37 47 42 31
26/01 kl 23 42 55 35 24

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 93 31 50 34
Laveste vannstand -2 1 -13 -11 -53
Avvik gult nivå -50 -18 -80 -61 -77
Avvik orange nivå -81 -49 -111 -92 -108
Avvik rødt nivå -97 -65 -127 -108 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm