Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 6 - - 15
26/01 kl 13 11 18 19 21
26/01 kl 14 10 11 12 13
26/01 kl 15 0 6 7 8
26/01 kl 16 -6 8 9 10
26/01 kl 17 2 11 12 13
26/01 kl 18 19 22 23 24
26/01 kl 19 22 23 24 25
26/01 kl 20 34 38 40 41
26/01 kl 21 38 51 52 53
26/01 kl 22 31 42 43 44
26/01 kl 23 24 35 36 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 51 90 18 34 7
Max fra modell: 26.01 18 52 90 17 43 14
Max fra modell: 26.01 12 53 90 26 34 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm